Đề Xuất 11/2022 ❤️ Bảng Giá Bạc Ngày Hôm Nay ❣️ Top Like

Bảng giá trang sức bạc

Nhẫn bạc

Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000001
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
25 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000W000007
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
22 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000Y000015
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
18 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ PM00Y000001
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
19 đã bán
Nhẫn Bạc PNJ STYLE x CHOU CHOU 0000Y000084
373.750  đ
575.000  đ (-35%)
22 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHZTY000001
289.250  đ
445.000  đ (-35%)
22 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000002
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
20 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ Edgy NH00Y060003
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
15 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ Sexy NH00Y060001
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
15 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ hình tam giác cách điệu 0000Y060016
308.750  đ
475.000  đ (-35%)
31 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE by PNJ NH00Y060002
347.750  đ
535.000  đ (-35%)
18 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE by PNJ NH00X060001
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
27 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE by PNJ 0000Y060015
347.750  đ
535.000  đ (-35%)
20 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE by PNJ 0000W060006
347.750  đ
535.000  đ (-35%)
5 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZTZTY000001
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
4 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMX060004
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
43 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMN060000
503.750  đ
775.000  đ (-35%)
55 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMX060005
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
19 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMW060041
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
80 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMT060000
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
54 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XM00Y000003
276.250  đ
425.000  đ (-35%)
11 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000008
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
28 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ XMXMX000007
679.250  đ
1.045.000  đ (-35%)
29 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000006
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
41 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000005
627.250  đ
965.000  đ (-35%)
12 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XM00X000009
497.250  đ
765.000  đ (-35%)
55 đã bán
Nhẫn bạc STYLE By PNJ 0000Y060010
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
42 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000C060000
302.250  đ
465.000  đ (-35%)
71 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000H000007
484.250  đ
745.000  đ (-35%)
30 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ XM00H000047
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
26 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ XM00Y000037
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
24 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver khoen tròn kết đai cách điệu XMXMW060015
367.500  đ
525.000  đ (-30%)
59 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00W060007
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
66 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060036
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
19 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000009
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
27 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060020
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hở đai cách điệu XMXMW060018
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
57 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver đai to hở cách điệu 0000W060004
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
29 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver ZTMXX000002
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
45 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060035
878.500  đ
1.255.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver đính đá 3 tầng XM00W060001
878.500  đ
1.255.000  đ (-30%)
64 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000031
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
77 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver 0000W000049
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
39 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000Y060009
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
38 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000Y060007
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
47 đã bán
Nhẫn bạc STYLE By PNJ 0000Y060006
211.250  đ
325.000  đ (-35%)
50 đã bán
Nhẫn bạc STYLE By PNJ 0000Y060005
289.250  đ
445.000  đ (-35%)
15 đã bán
Nhẫn bạc STYLE By PNJ 0000W060005
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
28 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000C060002
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
64 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA 0000H000006
744.250  đ
1.145.000  đ (-35%)
13 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver hình Oval đính đá XMXMW060008
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
152 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMH000035
438.750  đ
675.000  đ (-35%)
28 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver NHXMW060000
276.500  đ
395.000  đ (-30%)
121 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver 0000A060006
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
40 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver 0000A060007
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
18 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000002
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
128 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XM00H000046
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn nam Bạc đính đá PNJSilver ZTZTW000002
409.500  đ
585.000  đ (-30%)
171 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000029
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
144 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000Y000064
276.250  đ
425.000  đ (-35%)
88 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZT00W000005
276.250  đ
425.000  đ (-35%)
68 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZT00H000002
360.750  đ
555.000  đ (-35%)
37 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Disney|PNJ Frozen XMXMW000008
628.000  đ
785.000  đ (-20%)
367 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Spring Love 0000X000001
185.250  đ
285.000  đ (-35%)
43 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY000001
367.250  đ
565.000  đ (-35%)
47 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Style by PNJ Spring Love ZTMXW000008
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
19 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Xmas Collection ZTMXW000007
971.750  đ
1.495.000  đ (-35%)
6 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00H000035
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
187 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00W000027
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
172 đã bán
Nhẫn bạc Disney|PNJ Mickey 0000W000003
476.000  đ
595.000  đ (-20%)
180 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh XM00C000023
764.000  đ
955.000  đ (-20%)
251 đã bán
Nhẫn bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000043
360.750  đ
555.000  đ (-35%)
69 đã bán
Nhẫn bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000044
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
18 đã bán
Nhẫn bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000042
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
85 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE by PNJ 0000Y000041
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
74 đã bán
Nhẫn bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00Y000025
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
41 đã bán
Nhẫn bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA ZTMXY000002
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
9 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XM00H000040
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
39 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver 00ZTW060003
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
28 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver 00ZTW060002
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
23 đã bán

Bông tai bạc

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000030
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
12 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Sexy XMXMX060013
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
12 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Sexy XMXMX060012
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
2 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Sexy XMXMX060011
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
10 đã bán
Bông tai Bạc đính Ngọc trai STYLE by PNJ Sexy NH00X060003
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
3 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ Feminine XM00X060006
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
11 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XM00X060005
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
3 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ Feminine XMXMX060010
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
24 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX060009
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
15 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XM00X060004
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
20 đã bán
Bông tai trẻ em bạc PNJSilver Gem Melting hình que kem 0000C000007
243.750  đ
375.000  đ (-35%)
500+ đã bán
Bông tai trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTXMW000018
756.000  đ
945.000  đ (-20%)
338 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY060002
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
26 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ Sexy NHNHY060003
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
29 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ Edgy NHNHY060001
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
17 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ Active NH00Y060007
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
32 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ Active NH00Y060008
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
27 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ Active NH00Y060006
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
25 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ Edgy 0000Y060032
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
16 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ Sexy NHNHY060000
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
11 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ Edgy NH00Y060005
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
32 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ Sexy XMXMY060002
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
20 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Goddesses ZTXMY000007
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
14 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Goddesses ZTXMH000012
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
16 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMY060003
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
22 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ Sexy XMXMW060061
341.250  đ
525.000  đ (-35%)
20 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ Active NH00W060008
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
43 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ Edgy 00XMS060000
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
25 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ Active 0000C060009
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
18 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMW060045
321.750  đ
495.000  đ (-35%)
37 đã bán
Bông tai Bạc PNJSilver 0000H000010
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
67 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000014
549.250  đ
845.000  đ (-35%)
47 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000013
536.250  đ
825.000  đ (-35%)
45 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 0000Y060019
289.250  đ
445.000  đ (-35%)
27 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 0000Y060025
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
34 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ NH00Y000001
490.750  đ
755.000  đ (-35%)
26 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 0000C000020
529.750  đ
815.000  đ (-35%)
31 đã bán
Bông tai Bạc PNJSilver chim yến XMXMW060030
402.500  đ
575.000  đ (-30%)
41 đã bán
Bông tai Bạc PNJSilver đá kết tầng XMXMW060029
402.500  đ
575.000  đ (-30%)
47 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMW060022
402.500  đ
575.000  đ (-30%)
56 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver XMXMY000029
682.500  đ
975.000  đ (-30%)
44 đã bán
Bông tai bạc Ý PNJSilver 0000W000083
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
152 đã bán
Bông tai bạc PNJSilver 0000W000084
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
74 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ NH00Y060003
289.250  đ
445.000  đ (-35%)
43 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ NH00Y060001
289.250  đ
445.000  đ (-35%)
36 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ 0000Y060016
289.250  đ
445.000  đ (-35%)
19 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 0000Y060015
289.250  đ
445.000  đ (-35%)
36 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ 0000Y060012
289.250  đ
445.000  đ (-35%)
51 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ 0000W060015
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
40 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XMXMX000010
594.750  đ
915.000  đ (-35%)
32 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ DNA 0000Y000133
497.250  đ
765.000  đ (-35%)
37 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMH060002
556.000  đ
695.000  đ (-20%)
162 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ NHXMW060010
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
15 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ DNA XMXMX000009
425.750  đ
655.000  đ (-35%)
31 đã bán
Bông tai trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZT00X000002
772.000  đ
965.000  đ (-20%)
300 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZT00W000006
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
80 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZTZTW000010
549.250  đ
845.000  đ (-35%)
66 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZT00H000004
354.250  đ
545.000  đ (-35%)
76 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring XMXMX000005
549.250  đ
845.000  đ (-35%)
53 đã bán
Bông tai trẻ em bạc Disney|PNJ Frozen 0000C000010
556.000  đ
695.000  đ (-20%)
349 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ Cinderella ZTXMW000002
636.000  đ
795.000  đ (-20%)
183 đã bán
Bông tai bạc đính đá Synthetic Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTXMW000005
556.000  đ
695.000  đ (-20%)
206 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ NHMXY000002
432.250  đ
665.000  đ (-35%)
20 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XM00Y000054
633.750  đ
975.000  đ (-35%)
40 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ Spring Love ZTMXW000008
698.750  đ
1.075.000  đ (-35%)
76 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000007
976.500  đ
1.395.000  đ (-30%)
9 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver XMXMC060001
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
63 đã bán
Bông tai Bạc đính đá Sythentic PNJSilver Xmas Collection ZTMXC000001
646.750  đ
995.000  đ (-35%)
26 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XM00H000029
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
108 đã bán
Bông tai bạc PNJSilver 0000H000009
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
70 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ XM00C000020
724.000  đ
905.000  đ (-20%)
255 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ DNA ZTMXY000001
1.829.750  đ
2.815.000  đ (-35%)
6 đã bán
Bông tai bạc đính đá ECZ PNJSilver Aura ZTXMW000012
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
385 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMW060073
596.000  đ
745.000  đ (-20%)
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX060021
438.750  đ
675.000  đ (-35%)
Bông tai bạc đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU PMNHY000001
906.750  đ
1.395.000  đ (-35%)
14 đã bán
Bông tai Bạc đính Ngọc trai PNJSilver NH00H060000
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
30 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMX060008
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
27 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 00XMS060001
516.750  đ
795.000  đ (-35%)
32 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ NH00X060001
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
20 đã bán

Dây chuyền bạc

Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W000004
2.486.250  đ
3.825.000  đ (-35%)
137 đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000K060012
352.000  đ
440.000  đ (-20%)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu đai rết 0000W060003
1.436.000  đ
1.795.000  đ (-20%)
435 đã bán

Mặt dây chuyền bạc

Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình chiếc lá XMXMW060010
510.250  đ
785.000  đ (-35%)
50 đã bán
Mặt dây chuyền hợp kim cao cấp PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000001
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
8 đã bán
Mặt dây chuyền đính đá STYLE by PNJ XMXMX000005
789.750  đ
1.215.000  đ (-35%)
16 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000002
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
8 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000004
386.750  đ
595.000  đ (-35%)
31 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000003
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
15 đã bán
Mặt dây chuyền hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMW000001
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
34 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMY000007
646.750  đ
995.000  đ (-35%)
32 đã bán
Mặt dây chuyền bạc Disney|PNJ Frozen 0000C000004
396.000  đ
495.000  đ (-20%)
328 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá STYLE by PNJ Spring Love NHMXW000003
1.036.750  đ
1.595.000  đ (-35%)
8 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc STYLE by PNJ NHNHX000001
347.750  đ
535.000  đ (-35%)
19 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00H000021
436.000  đ
545.000  đ (-20%)
110 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá ECZ Disney|PNJ Minnie ZTXMW000004
556.000  đ
695.000  đ (-20%)
212 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh XM00C000017
676.000  đ
845.000  đ (-20%)
246 đã bán
Mặt dây chuyền hợp kim cao cấp đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU PM00Y000001
224.250  đ
345.000  đ (-35%)
21 đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver XMXMW060009
562.250  đ
865.000  đ (-35%)
66 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình nguyệt quế XMXMW060013
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
27 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình hoa hồng XMXMW060014
524.000  đ
655.000  đ (-20%)
127 đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver hình ghế dù 0000L060000
211.250  đ
325.000  đ (-35%)
48 đã bán
Mặt dây chuyền bạc mix đá màu PNJSilver Fantasia ZTXMK000132
380.250  đ
585.000  đ (-35%)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Spring Vibe NH00K000001
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
177 đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest hình con vẹt XMXMK060015
682.500  đ
1.050.000  đ (-35%)
70 đã bán

Dây cổ bạc

Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XM00X000009
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
30 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ Goddesses 0000C000009
1.101.750  đ
1.695.000  đ (-35%)
18 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Goddesses 0000W000047
971.750  đ
1.495.000  đ (-35%)
34 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Goddesses 0000W000045
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
27 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Goddesses ZTXMC000003
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
36 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Goddesses 0000Y000081
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
41 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZT00W000011
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
25 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE by PNJ PM00C000001
1.296.750  đ
1.995.000  đ (-35%)
30 đã bán
Dây cổ bạc đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU PF00Y000016
906.750  đ
1.395.000  đ (-35%)
49 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZTZTY000001
633.750  đ
975.000  đ (-35%)
23 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver ZTXMX000001
796.000  đ
995.000  đ (-20%)
58 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000005
705.250  đ
1.085.000  đ (-35%)
11 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XM00W000001
679.250  đ
1.045.000  đ (-35%)
12 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000C000004
991.250  đ
1.525.000  đ (-35%)
19 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ XM00H000017
1.296.750  đ
1.995.000  đ (-35%)
65 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ 0000C000007
906.750  đ
1.395.000  đ (-35%)
23 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver kết nhiều hoa NHXMW060000
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
36 đã bán
Dây cổ bạc đính đá ECZ PNJSilver XMXMW000029
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
78 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ 0000Y060011
425.750  đ
655.000  đ (-35%)
33 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ NH00Y060000
425.750  đ
655.000  đ (-35%)
43 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE By PNJ DNA XM00H000019
2.271.750  đ
3.495.000  đ (-35%)
55 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ DNA 0000X000004
763.750  đ
1.175.000  đ (-35%)
51 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ DNA 0000H000006
828.750  đ
1.275.000  đ (-35%)
13 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ DNA XMXMX000007
958.750  đ
1.475.000  đ (-35%)
53 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000W000003
776.750  đ
1.195.000  đ (-35%)
21 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver 0000Y060007
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
18 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Disney|PNJ Cinderella ZTXMW000002
1.532.000  đ
1.915.000  đ (-20%)
104 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZTZTW000005
776.750  đ
1.195.000  đ (-35%)
38 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZT00W000010
880.750  đ
1.355.000  đ (-35%)
51 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Disney|PNJ Cinderella ZTXMW000005
1.348.000  đ
1.685.000  đ (-20%)
232 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Disney|PNJ Cinderella NHXMW000007
1.156.000  đ
1.445.000  đ (-20%)
259 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Spring love 0000H000002
763.750  đ
1.175.000  đ (-35%)
10 đã bán
Dây cổ bạc STYLE By PNJ 0000X000002
965.250  đ
1.485.000  đ (-35%)
47 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Spring Love ZTMXW000009
744.250  đ
1.145.000  đ (-35%)
70 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Style by PNJ Spring Love ZTZTW000004
906.750  đ
1.395.000  đ (-35%)
69 đã bán
Dây cổ bạc Disney|PNJ Mickey 0000W000006
900.000  đ
1.125.000  đ (-20%)
211 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMC060001
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
32 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver 0000Y000063
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
72 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000004
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
175 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000003
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
108 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXC000003
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
24 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver Xmas Collection 0000Y000064
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
61 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Disney|PNJ Minnie ZT00W000002
900.000  đ
1.125.000  đ (-20%)
304 đã bán
Dây cổ bạc Ý PNJSilver 0000W060007
1.156.000  đ
1.445.000  đ (-20%)
54 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ DNA 0000C000005
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
69 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá CZ STYLE by PNJ DNA XM00Y000017
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
48 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000052
705.250  đ
1.085.000  đ (-35%)
90 đã bán
Dây cổ bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000057
841.750  đ
1.295.000  đ (-35%)
20 đã bán
Dây cổ bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000056
2.271.750  đ
3.495.000  đ (-35%)
64 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver hoa văn hình hoa 0000A060000
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMC000007
1.101.750  đ
1.695.000  đ (-35%)
30 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XM00H000018
2.141.750  đ
3.295.000  đ (-35%)
32 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Sexy 0000X000005
971.750  đ
1.495.000  đ (-35%)
22 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ XM00X000010
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
3 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver XMXMH000018
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
76 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver 0000W060016
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
22 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY060000
776.750  đ
1.195.000  đ (-35%)
30 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE by PNJ XMXMX000010
1.556.750  đ
2.395.000  đ (-35%)
10 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine NHXMW060001
679.250  đ
1.045.000  đ (-35%)
27 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMX060001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
53 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ NHNHC000002
1.101.750  đ
1.695.000  đ (-35%)
15 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ hình chìa khóa XM00H060000
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
29 đã bán
Dây cổ Bạc đôi PNJSilver 0000W060017
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
28 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver XM00H000013
646.750  đ
995.000  đ (-35%)
19 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver XMXMH000019
744.250  đ
1.145.000  đ (-35%)
57 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ ZTMXW000006
828.750  đ
1.275.000  đ (-35%)
35 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ ZT00Y060000
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
43 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA ZTMXY000002
2.531.750  đ
3.895.000  đ (-35%)
4 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ ZTMXW000002
828.750  đ
1.275.000  đ (-35%)
68 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00C000008
906.750  đ
1.395.000  đ (-35%)
25 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ NHMXX000001
731.250  đ
1.125.000  đ (-35%)
68 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY000001
1.459.250  đ
2.245.000  đ (-35%)
45 đã bán
Dây cổ bạc PNJSilver Gem Melting NHXMW000001
577.500  đ
825.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Dây cổ bạc đính đá màu xanh lá PNJSilver Fantasia ZTXMK000002
540.000  đ
675.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Dây cổ bạc mix đá PNJSilver Radiance of Joy ZTXMK000023
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
91 đã bán

Vòng bạc

Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W060002
1.396.500  đ
1.995.000  đ (-30%)
76 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE By PNJ XMXMX000002
1.270.750  đ
1.955.000  đ (-35%)
96 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XM00W000009
940.000  đ
1.175.000  đ (-20%)
131 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XM00H000008
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
27 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W000027
1.151.500  đ
1.645.000  đ (-30%)
30 đã bán
Vòng tay bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMW000005
731.250  đ
1.125.000  đ (-35%)
176 đã bán
Vòng tay trẻ em bạc Disney|PNJ Mickey ZTZTW000001
956.000  đ
1.195.000  đ (-20%)
327 đã bán
Vòng tay bạc PNJSilver 0000Y000020
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
108 đã bán
Vòng tay bạc PNJSilver 0000W000012
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
107 đã bán
Vòng tay bạc Disney|PNJ Mickey 0000W000003
1.060.000  đ
1.325.000  đ (-20%)
207 đã bán
Vòng tay bạc Disney|PNJ Minnie 0000X000002
1.060.000  đ
1.325.000  đ (-20%)
165 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00W000004
788.000  đ
985.000  đ (-20%)
218 đã bán
Vòng xi men bạc PNJSilver 0000W000009
679.250  đ
1.045.000  đ (-35%)
185 đã bán
Vòng tay bạc Ximen PNJSilver 0000W000013
679.250  đ
1.045.000  đ (-35%)
142 đã bán
Vòng tay bạc Ximen PNJSilver 0000Y000021
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
107 đã bán
Vòng tay bạc Ximen PNJSilver 0000Y000018
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
122 đã bán
Vòng tay bạc Ximen PNJSilver 0000W000010
679.250  đ
1.045.000  đ (-35%)
172 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000H060002
996.000  đ
1.245.000  đ (-20%)
179 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000W060004
1.276.000  đ
1.595.000  đ (-20%)
87 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver Aura XM00W000003
689.500  đ
985.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Vòng tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000002
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
22 đã bán
Vòng tay bạc STYLE by PNJ Feminine 0000W060010
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
39 đã bán
Vòng tay bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHH000001
646.750  đ
995.000  đ (-35%)
48 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 00XMW060002
1.606.500  đ
2.295.000  đ (-30%)
55 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W060005
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
19 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá STYLE By PNJ XM00C000004
646.750  đ
995.000  đ (-35%)
39 đã bán
Vòng tay bạc đính đá STYLE By PNJ ZTMXW000001
822.250  đ
1.265.000  đ (-35%)
146 đã bán
Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W000024
828.750  đ
1.275.000  đ (-35%)
223 đã bán
Vòng ximen bạc PNJSilver 0000Y000017
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
110 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE by PNJ XM00X000002
744.250  đ
1.145.000  đ (-35%)
220 đã bán
Vòng tay Bạc Ý đính đá CZ PNJSilver 00XMW060000
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
129 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá PNJSilver 00XMW060001
1.858.500  đ
2.655.000  đ (-30%)
129 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000W060003
1.396.500  đ
1.995.000  đ (-30%)
99 đã bán

Lắc bạc

Lắc tay bạc STYLE by PNJ Active 0000Y060018
971.750  đ
1.495.000  đ (-35%)
21 đã bán
Lắc tay bạc STYLE by PNJ Active 0000Y060016
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
36 đã bán
Lắc tay bạc STYLE by PNJ Active 0000Y060014
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
34 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000Y060023
776.750  đ
1.195.000  đ (-35%)
36 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000Y060021
620.750  đ
955.000  đ (-35%)
32 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000Y060015
646.750  đ
995.000  đ (-35%)
15 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE by PNJ 0000Y060026
562.250  đ
865.000  đ (-35%)
33 đã bán
Lắc tay nam bạc PNJSilver 0000C000009
1.578.500  đ
2.255.000  đ (-30%)
46 đã bán
Lắc bạc nam đính đá PNJSilver ZT00B000008
1.436.000  đ
1.795.000  đ (-20%)
99 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000C000001
646.750  đ
995.000  đ (-35%)
21 đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver 0000H000002
809.250  đ
1.245.000  đ (-35%)
122 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000Y060004
568.750  đ
875.000  đ (-35%)
25 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000W060046
490.750  đ
755.000  đ (-35%)
46 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000Y060006
490.750  đ
755.000  đ (-35%)
44 đã bán
Lắc tay bạc đính đá STYLE By PNJ XM00H000008
971.750  đ
1.495.000  đ (-35%)
128 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver 0000W060039
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
86 đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver 0000W060042
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
35 đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver mắc xích 2 màu 0000C060001
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
28 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver mắc xích kết 2 vòng 0000W060041
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
44 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W000038
841.750  đ
1.295.000  đ (-35%)
127 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W000037
1.082.250  đ
1.665.000  đ (-35%)
69 đã bán
Lắc tay bạc STYLE by PNJ hai màu 0000H060001
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
43 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE by PNJ mắc xích chốt cách điệu 0000W060044
646.750  đ
995.000  đ (-35%)
37 đã bán
Lắc tay bạc STYLE By PNJ 0000W060045
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
47 đã bán
Lắc bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XMXMX000002
744.250  đ
1.145.000  đ (-35%)
126 đã bán
Lắc tay Bạc Ý PNJSilver 0000W000029
984.750  đ
1.515.000  đ (-35%)
177 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver 0000Y060003
490.750  đ
755.000  đ (-35%)
63 đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver 0000Y060002
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
94 đã bán
Lắc bạc đính đá Disney|PNJ Frozen ZTXMW000003
940.000  đ
1.175.000  đ (-20%)
261 đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Frozen XMXMW000004
1.324.000  đ
1.655.000  đ (-20%)
294 đã bán
Lắc bạc đính đá Disney|PNJ Frozen NHMXW000002
956.000  đ
1.195.000  đ (-20%)
200 đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver Xmas Collection 0000Y000022
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
85 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver 0000C000006
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
189 đã bán
Lắc bạc DIY PNJSilver 0000W060029
396.000  đ
495.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh ZTZTC000002
940.000  đ
1.175.000  đ (-20%)
192 đã bán
Lắc chân bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00W000006
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
131 đã bán
Lắc chân bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XM00W000005
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
291 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000002
971.750  đ
1.495.000  đ (-35%)
26 đã bán
Lắc tay Bạc đính Ngọc trai STYLE by PNJ Feminine NH00X000001
828.750  đ
1.275.000  đ (-35%)
29 đã bán
Lắc tay charm bạc PNJSilver 0000W060034
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
44 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ NH00Y060001
841.750  đ
1.295.000  đ (-35%)
38 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
575.250  đ
885.000  đ (-35%)
9 đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver ZT00B000006
1.368.500  đ
1.955.000  đ (-30%)
66 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060064
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
41 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060061
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
123 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ NH00C000002
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
30 đã bán
Lắc tay nam Bạc PNJSilver 0000W000048
1.221.500  đ
1.745.000  đ (-30%)
53 đã bán
Lắc tay nam bạc đính đá PNJSilver ZT00B000004
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
37 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000Y060005
490.750  đ
755.000  đ (-35%)
17 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000C060003
711.750  đ
1.095.000  đ (-35%)
30 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá Sythentic STYLE by PNJ ZTXMY000001
633.750  đ
975.000  đ (-35%)
42 đã bán
Lắc tay bạc đính đá STYLE By PNJ Feminine NH00X000002
1.004.250  đ
1.545.000  đ (-35%)
120 đã bán
Lắc tay Bạc Ý đính đá CZ PNJSilver 00XMW060003
841.750  đ
1.295.000  đ (-35%)
91 đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Beauty and The Beast NHNHW000001
660.000  đ
825.000  đ (-20%)
216 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000K060074
1.417.500  đ
2.025.000  đ (-30%)
184 đã bán

Kiềng bạc

Kiềng bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XMXMH000001
1.069.250  đ
1.645.000  đ (-35%)
17 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000W060016
2.676.000  đ
3.345.000  đ (-20%)
57 đã bán
Kiềng Bạc Ý PNJSilver 0000H060000
1.690.500  đ
2.415.000  đ (-30%)
133 đã bán

Charm bạc

Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
191.750  đ
295.000  đ (-35%)
2 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMW000001
211.250  đ
325.000  đ (-35%)
1 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000003
191.750  đ
295.000  đ (-35%)
Hạt charm xỏ bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000004
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
61 đã bán
Phụ kiện charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMX000002
282.750  đ
435.000  đ (-35%)
2 đã bán
Hạt charm xỏ bạc đính đá PNJSilver hình sóng biển XM00W000018
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
142 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình sao biển XMXMW000005
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
237 đã bán
Hạt charm xỏ Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000009
451.750  đ
695.000  đ (-35%)
114 đã bán
Hạt charm xỏ đính đá PNJSilver XM00W000016
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
106 đã bán
Hạt charm xỏ PNJSilver hình vỏ ốc XMXMW000008
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
112 đã bán
Hạt Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Spring Love 0000X000001
191.750  đ
295.000  đ (-35%)
32 đã bán
Hạt charm bạc xỏ DIY STYLE by PNJ Spring Love ZT00W000007
399.750  đ
615.000  đ (-35%)
147 đã bán
Hạt charm xỏ DIY đính đá STYLE by PNJ Spring Love ZTZTW000011
581.750  đ
895.000  đ (-35%)
77 đã bán
Hạt charm xỏ đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000001
419.250  đ
645.000  đ (-35%)
282 đã bán
Hạt charm xỏ PNJSilver Xmas Collection 0000W000006
237.250  đ
365.000  đ (-35%)
114 đã bán
Hạt charm xỏ PNJSilver Xmas Collection 0000W000007
237.250  đ
365.000  đ (-35%)
181 đã bán
Hạt Charm Bạc PNJSilver 0000W000008
237.250  đ
365.000  đ (-35%)
155 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 0000C060003
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
84 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver ZTZTW060002
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
83 đã bán
Hạt charm xỏ STYLE by PNJ cung Song Ngư 0000Y000027
230.750  đ
355.000  đ (-35%)
52 đã bán
Hạt charm xỏ Bạc STYLE by PNJ cung Bảo Bình 0000Y000026
230.750  đ
355.000  đ (-35%)
51 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Ma Kết 0000Y000025
230.750  đ
355.000  đ (-35%)
58 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Nhân Mã 0000Y000024
230.750  đ
355.000  đ (-35%)
43 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ Cung Thiên Yết 0000Y000023
230.750  đ
355.000  đ (-35%)
76 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Cự Giải 0000Y000019
230.750  đ
355.000  đ (-35%)
61 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Song tử 0000Y000018
230.750  đ
355.000  đ (-35%)
42 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Kim Ngưu 0000Y000017
230.750  đ
355.000  đ (-35%)
65 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Bạch Dương 0000Y000016
230.750  đ
355.000  đ (-35%)
54 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ số 0 0000Y000054
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
20 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ số 1 0000Y000055
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
32 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ số 2 0000Y000056
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
22 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000057
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
17 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000058
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
16 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000059
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
26 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000060
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
32 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000061
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
37 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000062
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
37 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000063
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
42 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ 0000Y000029
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
35 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ chữ C 0000Y000030
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
50 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ chữ D 0000Y000031
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
59 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ chữ E 0000Y000032
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
30 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ DNA chữ F 0000Y000033
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
16 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ DNA chữ G 0000Y000034
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
35 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ chữ I 0000Y000036
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
40 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ 0000Y000037
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
33 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000038
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
76 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ số 0 0000Y000042
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
32 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000044
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
41 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ chữ R 0000Y000045
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
27 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ chữ S 0000Y000046
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
60 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ 0000Y000048
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
52 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ chữ W 0000Y000050
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
14 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ chữ X 0000Y000051
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
16 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ chữ Y 0000Y000052
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
65 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ chữ Z 0000Y000053
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
12 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000013
211.250  đ
325.000  đ (-35%)
41 đã bán
Hạt charm bạc DIY STYLE by PNJ DNA 0000Y000010
211.250  đ
325.000  đ (-35%)
63 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000011
191.750  đ
295.000  đ (-35%)
104 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ DNA XM00X000001
289.250  đ
445.000  đ (-35%)
143 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình trụ đính đá màu xanh ZT00A000003
227.500  đ
350.000  đ (-35%)
2000+ đã bán
Hạt charm Bạc đính đá STYLE By PNJ General XMXMW060286
243.750  đ
375.000  đ (-35%)
33 đã bán
Hạt charm Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMW060282
211.250  đ
325.000  đ (-35%)
26 đã bán
Hạt charm Bạc đính đá STYLE By PNJ General XMXMW060281
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
18 đã bán
Hạt charm xỏ STYLE By PNJ 0000Y060009
256.750  đ
395.000  đ (-35%)
7 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ hạt thủy tinh xanh 0000W060255
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
41 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ hạt thủy tinh đỏ 0000W060254
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
10 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ hạt thủy tinh trắng 0000W060253
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
31 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ hạt thủy tinh đen 0000W060252
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
26 đã bán
Hạt charm bạc Style by PNJ hoa văn nốt nhạc 0000W060251
211.250  đ
325.000  đ (-35%)
13 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ 0000W060245
211.250  đ
325.000  đ (-35%)
12 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ 0000W060244
191.750  đ
295.000  đ (-35%)
32 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ 0000W060243
211.250  đ
325.000  đ (-35%)
21 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060270
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
16 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060268
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
20 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060265
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
18 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060263
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
20 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060259
204.750  đ
315.000  đ (-35%)
35 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060264
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
4 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060262
165.750  đ
255.000  đ (-35%)
22 đã bán

Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay

Theo khảo sát vào lúc 16:17 ngày 27/11/2022, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Giá bạc Tp Hồ Chí Minh

Ghi nhận ngày 27/11/2022, vào lúc 16:12 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:12 - 27/11/2022
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kg15,974,00016,532,000558,000
1 ounce452,868468,68715,819
1 gram15,97416,532558
1 lượng (1 cây)599,000 620,000 21,000
1 chỉ59,90062,0002,100

Giá bạc Hà Nội

Theo khảo sát vào lúc 16:12 ngày 27/11/2022, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Cập nhật lúc 16:12 - 27/11/2022
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kg15,922,00016,486,000564,000
1 ounce451,393467,38315,990
1 gram15,92216,486564
1 lượng (1 cây)597,000 618,000 21,000
1 chỉ59,70061,8002,100

Website giá bạc hôm nay: giabac.org

Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay

Khảo sát lúc 16:17 ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):

Giá bạc

Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 15:17 ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 15:17 - 27/11/2022
Đơn Vị TínhGiá BánGiá Thấp NhấtGiá Cao Nhất
Đồng/Kg 17,221,446 16,888,212 17,221,446
Đồng/Ounce 535,647 525,282 535,647
Đồng/Gram 17,221 16,888 17,221
Đồng/Lượng 645,788 633,300 645,788
Đồng/Chỉ 64,579 63,330 64,579

Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 15:17 ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 15:17 - 27/11/2022
NgàyGiá Bán (Đồng/Kg)Giá Bán (Đồng/Ounce)Giá Bán (Đồng/Gram)Giá Bán (Đồng/Lượng)Giá Bán (Đồng/Chỉ)
26/9/2022 13,997,000 435,349 13,997 524,888 52,489
27/9/2022 14,059,000 437,269 14,059 527,213 52,721
28/9/2022 14,433,000 448,901 14,433 541,238 54,124
29/9/2022 14,430,000 448,813 14,430 541,125 54,113
30/9/2022 14,599,000 454,092 14,599 547,463 54,746
03/10/2022 15,645,000 486,621 15,645 586,688 58,669
04/10/2022 15,643,000 486,563 15,643 586,613 58,661
05/10/2022 15,889,000 494,209 15,889 595,838 59,584
06/10/2022 15,870,000 493,605 15,870 595,125 59,513
07/10/2022 15,459,000 480,830 15,459 579,713 57,971
10/10/2022 15,079,000 469,014 15,079 565,463 56,546
11/10/2022 14,783,000 459,788 14,783 554,363 55,436
12/10/2022 14,689,000 456,875 14,689 550,838 55,084
13/10/2022 14,661,000 455,995 14,661 549,788 54,979
14/10/2022 14,187,000 441,274 14,187 532,013 53,201
17/10/2022 14,599,000 454,069 14,599 547,463 54,746
18/10/2022 14,734,000 458,266 14,734 552,525 55,253
19/10/2022 14,541,000 452,275 14,541 545,288 54,529
20/10/2022 14,736,000 458,327 14,736 552,600 55,260
21/10/2022 15,408,000 479,244 15,408 577,800 57,780
24/10/2022 15,383,000 478,454 15,383 576,863 57,686
25/10/2022 15,470,000 481,172 15,470 580,125 58,013
26/10/2022 15,647,000 486,676 15,647 586,763 58,676
27/10/2022 15,659,000 487,048 15,659 587,213 58,721
28/10/2022 15,377,000 478,271 15,377 576,638 57,664
31/10/2022 15,306,000 476,083 15,306 573,975 57,398
01/11/2022 15,726,000 489,120 15,726 589,725 58,973
02/11/2022 15,416,000 479,502 15,416 578,100 57,810
03/11/2022 15,572,000 484,335 15,572 583,950 58,395
04/11/2022 16,475,000 512,424 16,475 617,813 61,781
07/11/2022 16,649,000 517,845 16,649 624,338 62,434
08/11/2022 17,071,000 530,961 17,071 640,163 64,016
09/11/2022 16,853,000 524,181 16,853 631,988 63,199
10/11/2022 17,348,000 539,599 17,348 650,550 65,055
11/11/2022 17,324,000 538,830 17,324 649,650 64,965
14/11/2022 17,485,000 543,845 17,485 655,688 65,569
15/11/2022 17,180,000 534,373 17,180 644,250 64,425
16/11/2022 17,125,000 532,655 17,125 642,188 64,219
17/11/2022 16,739,000 520,631 16,739 627,713 62,771
18/11/2022 16,704,000 519,561 16,704 626,400 62,640
21/11/2022 16,652,000 517,947 16,652 624,450 62,445
22/11/2022 16,852,000 524,169 16,852 631,950 63,195
23/11/2022 17,210,000 535,287 17,210 645,375 64,538
24/11/2022 17,177,000 534,276 17,177 644,138 64,414
25/11/2022 17,221,000 535,647 17,221 645,788 64,579